Juleridtet

Stævneplads

Start, mål og alle dyrlægekontroller foregår hos Patricia. Pladsen vil være tydeligt inddelt i områder til P, dyrlæge, start/mål og hvileområde – vi beder Jer respektere disse inddelinger! Særlig i hht. hvileområdet, idet vi skal have 40-50 heste på en lille mark, så venligst tag hensyn og stå tæt!!

Der vil være P-vagt til at hjælpe med parkeringen, deres anvisninger skal følges.

Det er ikke tilladt at køre bilen ind i hvileområdet – ej heller for at læsse udstyr af. Biler henvises til hjælperbilsparkeringen – og trailere på trailer parkeringen ude bagved. Ved overtrædelse risikeres diskvalifikation.

DET ER IKKE TILLADT AT FORBINDE SIN PADDOCK TIL EKSISTERENDE HEGN!

I øvrigt er det heller ikke tilladt at lade sine heste hilse på de heste, der måtte være hjemme på ejendommen denne dag. Der er ikke strøm på hegnet, og vi risikerer en løs hingst på matriklen, så al kontakt til de heste, der bor på gården frabedes.

 

Juleridtets ruter

Der er en rute, der deler sig i 3 ruter: Rød rute(ca. 31 km), rød rute med blå afkortning (ca. 22 km) og rød rute med gul og blå afkortning (ca. 18 km) – der vil være tydelig skiltning, hvor ruten deler sig, men husk selv på hvilken rutelængde du er ude på!

Ruterne er markeret med skilte med røde pile. Nogle steder vil ruten følge samme sti ligeud i flere kilometre, her vil være ENKELTE pile til at holde rytteren på sporet, men ikke nødvendigvis en pil hver gang der er et kryds eller en sidevej. Reglen er derfor generelt – har du ikke set en markering – rid ligeud! Lad dig ikke friste af små sideveje – ruterne er lagt, så man hyppigst rider stien til ende.

På ruten til og fra skoven er et enkelt område med tvunget skridt ved passage af 3 huse. Venligst rid på asfalten dette korte stykke (200 m). De ca. 2 km fra stævne pladsen og til (og fra) denne skridtzone er det ikke tilladt at galoppere Vi minder om, at overtrædelse af disse regler kan medføre diskvalifikation.

På kortene er de offentlige veje tegnet ind med grøn farve, bemærk at de offentlige veje skal passeres flere gange undervejs og enkelte gange vil ruten også følge offentlige veje. Normalt er der kun begrænset trafik på disse veje, men alle ryttere skal påregne at kunne møde biler.

Ruten er god og mest faste grusveje, men såler kan være en fordel. Der er steder med græs, mos eller store mængder nedfaldne blade, hvor vi henstiller til forsigtighed, her kan være glat! Der vil være opstillet 3 vandposter på ruten. De er opstillet således, at det er muligt at ride uden hjælpere.