{:da}Juleridtet{:}{:en}The Christmas Ride{:}

{:da}Stævneplads

Start, mål og alle dyrlægekontroller foregår hos Patricia. Pladsen vil være tydeligt inddelt i områder til P, dyrlæge, start/mål og hvileområde – vi beder Jer respektere disse inddelinger! Særlig i hht. hvileområdet, idet vi skal have 40-50 heste på en lille mark, så venligst tag hensyn og stå tæt!!

Der vil være P-vagt til at hjælpe med parkeringen, deres anvisninger skal følges.

Det er ikke tilladt at køre bilen ind i hvileområdet – ej heller for at læsse udstyr af. Biler henvises til hjælperbilsparkeringen – og trailere på trailer parkeringen ude bagved. Ved overtrædelse risikeres diskvalifikation.

DET ER IKKE TILLADT AT FORBINDE SIN PADDOCK TIL EKSISTERENDE HEGN!

I øvrigt er det heller ikke tilladt at lade sine heste hilse på de heste, der måtte være hjemme på ejendommen denne dag. Der er ikke strøm på hegnet, og vi risikerer en løs hingst på matriklen, så al kontakt til de heste, der bor på gården frabedes.

 

Juleridtets ruter

Der er en rute, der deler sig i 3 ruter: Rød rute(ca. 31 km), rød rute med blå afkortning (ca. 22 km) og rød rute med gul og blå afkortning (ca. 18 km) – der vil være tydelig skiltning, hvor ruten deler sig, men husk selv på hvilken rutelængde du er ude på!

Ruterne er markeret med skilte med røde pile. Nogle steder vil ruten følge samme sti ligeud i flere kilometre, her vil være ENKELTE pile til at holde rytteren på sporet, men ikke nødvendigvis en pil hver gang der er et kryds eller en sidevej. Reglen er derfor generelt – har du ikke set en markering – rid ligeud! Lad dig ikke friste af små sideveje – ruterne er lagt, så man hyppigst rider stien til ende.

På ruten til og fra skoven er et enkelt område med tvunget skridt ved passage af 3 huse. Venligst rid på asfalten dette korte stykke (200 m). De ca. 2 km fra stævne pladsen og til (og fra) denne skridtzone er det ikke tilladt at galoppere Vi minder om, at overtrædelse af disse regler kan medføre diskvalifikation.

På kortene er de offentlige veje tegnet ind med grøn farve, bemærk at de offentlige veje skal passeres flere gange undervejs og enkelte gange vil ruten også følge offentlige veje. Normalt er der kun begrænset trafik på disse veje, men alle ryttere skal påregne at kunne møde biler.

Ruten er god og mest faste grusveje, men såler kan være en fordel. Der er steder med græs, mos eller store mængder nedfaldne blade, hvor vi henstiller til forsigtighed, her kan være glat! Der vil være opstillet 3 vandposter på ruten. De er opstillet således, at det er muligt at ride uden hjælpere.{:}{:en}Showground

All vets and start and finish is at Patricia’s farm. The show ground will be marked in separate sections for parking, vet, start/finish and rest – so please respect that! Especially in regards to the resting area where we need to house as much as 50 horses very closely – so please take care of each other!

There will be a person responsible for parking – please respect the instructions given!

It is NOT allowed to drive into the resting area to unload equipment, by doing so you risk disqualification!

It is not allow to connect your paddock to the existing fences or to let your horse say hello to the farms horses in their paddocks. One is a stallion and because of the competition there is no electricity in the fences that day – so please help us not to have a loose stallion!

 

Loops

The loops consists of one that divides into 3 loops in total: RED (approx. 31 km), Red with blue shortening (approx. 22 km) and red with yellow and blue shortening (approx. 18 km) – the will be very strict marking where the red loop is shortened – but just remember to keep in mind which length of loop you are riding!

The markings are big white signs (A4 format) with red (or blue or yellow) arrows.

Since the loops are arranged so, as to do as few as possible turns, there are long stretches without markings – here just remember to follow the road you are on, when you have to make a turn a marking will show you.

To and from the forrest you will have to pass by 3 houses. This is a strict WALK area – there will be signs telling you where to start/stop walking – please ride on the asphalt this short passage (approx. 200 m each way).

All the way back and to the showground (2 km) from this walk area it is not allowed to canter! Doing so may lead to disqualification!

The footing is nice and mostly gravel and a grass, for the horse you might want soles since there are places which are stoney. At places there can be wet grass or amounts of fallen leaves – so be cautious

Water will be posted 3 places at the loops. They are posted as to make it possible to ride without crewing.

The forest has 4 roads that are open for motorized traffic and these are crossed several times. There is some traffic but normally not much on these. Before each crossing the will be a sign indicating the road to come – but awareness is the RIDERS responsibility!

It is STRICTLY forbidden to drive on road other than those open for motorized traffic (marked green on the map!) – doing so may lead to disqualification!

All crewing is only allowed where the loops cross these green roads.{:}